Про внесення змін до рішення сесії «Про сільський бюджет на 2019 рік.»

12.03.2019 00:00 Администратор
Печать

УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
КОПАШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я №19

12 березня 2019 року.

«Про внесення змін до рішення сесії Копашнівської
сільської ради від 20.12.2018р. «Про сільський бюджет
на 2019р.»
Відповідно до п. 23 ст. 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування України»,
та керуючись ст. 14, 23,78 Бюджетного Кодексу України, та враховуючи рішення районної ради
від 27.02.2019р. № 602, висновок головного бухгалтера №5, сесія Копашнівської сільської ради
ВИРІШИЛА:


1.Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 628000,00грн. в т.ч. по загальному фонду 334000,00грн.,
з них по коду 41053500 /інші субвенції з місцевого бюджету/ в сумі – 34000.00грн., по коду 41052300 /
субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету/ в сумі - 300000,00грн., та спеціального фонду в
сумі -294000,00грн., з них по коду 41053700 / субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування
інвестиційних проектів/ в сумі – 3000,00 грн., по коду 41053900/інші субвенції з місцевого бюджету/
в сумі - 291000,00грн.

2. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансування ремонт і утримання автомобільних доріг,
збільшити видати сільського бюджету по загальному фонду
на ТКВКБМС 0117463/утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів / КЕКВ2240/оплата інших послуг / в сумі - 34000,00грн
. на експлуатаційне утримання доріг комунальної власності.
Спрямувати кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного
розвитку окремих територій, та передати їх до спеціального фонду /бюджету розвитку/
- на ТКВКБМС 0117363/виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку окремих територій/ а сумі - 300000,00грн., з них
- на КЕКВ3132 /капітальний ремонт інших об’єктів / в сумі-117000,00грн. на поточний ремонт
мережі внутрішнього електрообладнання адмінбудинку Копашнівської сільської ради Хустського району .
- на КЕКВ 3122/капітальне будівництво інших об’єктів/ в сум і- 183000,00грн. на будівництво мережі
вуличного освітлення в с. Копашнево Хустського району вул. Велика Хустецька від КТП-524.
За рахунок субвенції з місцево бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, збільшити видатки
по спеціальному фонду/ бюджет розвитку/ на ТКВКБМС0117363/виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціального розвитку окремих територій/ в сумі - 3000,00грн.з них
на КЕКВ3132 /капітальний ремонт інших об’єктів / в сум і- 1170,00грн. на виготовлення ПКД капітального
ремонту мережі внутрішнього електрообладнання адмінбудинку Копашнівської сільської ради Хустський район.
на КЕКВ 3122/капітальне будівництво інших об’єктів/ в сум і- 1830,00грн на виготовлення ПКД на будівництво
мережі вуличного освітлення в с. Копашнево Хустського району вул. Велика Хустецька від КТП-524.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету, збільшити обсяг видатків сільського бюджету по спеціальному фонду:
на 0117330 /будівництво інших об’єктів комунальної власності / КЕКВ 3122 /капітальне будівництво інших
об’єктів / в сумі – 91000,00 грн. з них, на будівництво мережі вуличного освітлення в с. Копашново
Хустського району, вул. Учительська від КТП-314 в сум і - 40881,00грн., та на будівництво вуличного
освітлення в с. Хустець від КТП - 56 Хустського району в сумі - 50119,00грн.
на ТКВКБМС 011150 /організаційне, інформаційно –аналітичне та матеріально – технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад/ КЕКВ 3110/придбання
обладнання і предметів довгострокового користування/ в сумі- 22000,00грн. для придбання обладнання.
на ТКВКБМС 0117321/будівництво освітніх установ та закладів/ КЕКВ 3142 /реконструкція та реставрація
інших об’єктів/ в сумі - 178000,00грн. на реконструкцію системи опалення з влаштуванням
твердопаливної котельні ДНЗ в с. Копашнево Хустського району. Коригування.

3. За рахунок вільного залишку на початок 2019 року по загальному фонду в сумі-31125,00 грн.,
збільшити обсяг видатків сільського бюджету по загальному фонду
на ТКВКБМС 011150/ організаційне, інформаційно –аналітичне та матеріально – технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад/ КЕКВ2111/заробітна
плата/ в сум - 25475,00грн. КЕКВ 2120 /нарахування на заробітну плату/ в сум і- 5000,00грн.
для оплати заробітної плати працівникам апарату управління, та КЕКВ 2282/окремі заходи по
реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку/ в сум і- 650,00грн.для
оплати навчання та перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

4. За рахунок частини залишку коштів по спеціальному фонду /бюджет розвитку/ на початок
2019 року від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають
у комунальній власності/ в сумі -11943,00грн, збільшити видатки на
- ТКВКБМС0117330/будівництво інших об’єктів комунальної власності/ КЕКВ3122/капітальне
будівництво інших об’єктів/ в сумі - 5010,00грн на виготовлення ПКД на будівництво мережі
вуличного освітлення с. Копашнево Хустського р-ну, вул. Велика Хустецька від КТП-524.
- ТКВКБМС 0117461/ утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури/
в КЕКВ3132 /капітальний ремонт інших об’єктів/ в сумі - 6933,00грн. для оплати робочого
проекту «Капітальний ремонт вул. Мала Лунка, с. Лунка, Копашнівської сільської ради
( коригування)

5.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну комісію.


Копашнівський сільський голова Ю.М.Гангур