Паспорт бюджетної програми сільської ради на 2019 рік

22.02.2019 20:10 Администратор
Печать

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КОПАШНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
№4 Від «30» січня 2019 року. с.Копашново.
Про затвердження паспортів Бюджетних програм на 2019 рік


Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 26. 08. 2014 року №836 “Про деякі питання затвердження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами), відповідно до рішення сесії Копашнівської
сільської ради від 20 грудня 2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік”:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Копашнівської сільської
ради за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету:


-0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської рад»;
-0111010 «Надання дошкільної освіти»;
-0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
-0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
-0114060 « Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;
-0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
-0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
-0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Копашнівський сільський голова Ю.М.Гангур