Копашново - сільський сайт

Село посеред світу ...

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання Р І Ш Е Н Н Я №104

Печать PDF

Закарпатська область
Хустський район
Копашнівська сільська рада
Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я №104 від 25.12.2019р. с. Копашново

Про сільський бюджет на 2020 рік
07313511000 (код бюджету)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» враховуючи рішення Районної Ради № 760 від 18.12.2019 року,

Копашнівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2020 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 4314654 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 4164654 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету 125000гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 4314654 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4164654 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету 150000гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,24 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік ( відповідальний виконавець) за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 198000 гривень згідно з додатком 3, до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізаціюсільських (регіональних) програм у сумі 198000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

6.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.

7.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальний захист(інші виплати населенню);
поточні трансферти мысцевим бюджетам.

8.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11.Надати право виконкому за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:
11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
11.2. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2020 рік.
11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

12. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови.

13.Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

14.Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Стець М.С.).

Сільський голова: Ю.М.Гангур